latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-dibinasanas-konference-kuldigas-rajona-kulturas-nama

Latvijas Tautas frontes Kuldīgas rajona nodaļas dibināšanas konference Kuldīgas rajona Kultūras namā

  • Attēla autors: Nav zināms
  • Notikums: Latvijas Tautas frontes Kuldīgas rajona nodaļas dibināšana
  • Gads, datums, mēnesis: 1988. gada 12. novembris
  • Attēlā redzamās personas:

    Fotogrāfijas priekšplānā no kreisās: partijas komitejas pirmais sekretārs Georgs Demiters, jaundibinātās Kuldīgas rajona nodaļas priekšsēdētājs Juris Andersons.

    Lielāks attēls

hronika-sludinajumos latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-domes-locekla-jura-andersona-uzruna-oktobra-laukuma mans-viedoklis latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-dibinasanas-konference-kuldigas-rajona-kulturas-nama latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-dibinasanas-konference-kuldigas-rajona-kulturas-nama latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-dibinasana gjiena-dalbnieki-dodas-uz-karoga-pacelanu-padomju-laukum-tag-rtslaukum gjiena-dalbnieki-dodas-uz-karoga-pacelanu-1988gada-18novembr gjiena-dalbnieki-1988gada-18novembr 1988gada-18novembra-gjiena-dalbnieku-uzruna-no-kuldgas-rtsnama-balkona pirm-nacionl-karoga-pacelana-virs-kuldgas-rtsnama tautfrontiesi latvijas-tautas-frontes-kuldigas-nodalas-domes-priekssedetajs-juris-andersons-sniedzot-uzrunu-varmes-birzi latvijas-tautas-frontes-notikumi-kuldigas-rajona
Copyright © Latvijas Tautas Fronte 2013