latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-domes-locekla-jura-andersona-uzruna-oktobra-laukuma

Latvijas Tautas frontes Kuldīgas rajona nodaļas Domes locekļa Jura Andersona uzruna Oktobra laukumā

  • Attēla autors: Nav zināms
  • Notikums: Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas atceres pasākumi
  • Gads, datums, mēnesis: 1988. gada 07. novembris
  • Attēlā redzamās personas:

    Latvijas Tautas frontes Kuldīgas rajona nodaļas Domes loceklis Juris Andersons.

    Lielāks attēls

hronika-sludinajumos latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-domes-locekla-jura-andersona-uzruna-oktobra-laukuma mans-viedoklis latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-dibinasanas-konference-kuldigas-rajona-kulturas-nama latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-dibinasanas-konference-kuldigas-rajona-kulturas-nama latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-dibinasana gjiena-dalbnieki-dodas-uz-karoga-pacelanu-padomju-laukum-tag-rtslaukum gjiena-dalbnieki-dodas-uz-karoga-pacelanu-1988gada-18novembr gjiena-dalbnieki-1988gada-18novembr 1988gada-18novembra-gjiena-dalbnieku-uzruna-no-kuldgas-rtsnama-balkona pirm-nacionl-karoga-pacelana-virs-kuldgas-rtsnama tautfrontiesi latvijas-tautas-frontes-kuldigas-nodalas-domes-priekssedetajs-juris-andersons-sniedzot-uzrunu-varmes-birzi latvijas-tautas-frontes-notikumi-kuldigas-rajona
Copyright © Latvijas Tautas Fronte 2013