latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-dibinasana

Latvijas Tautas frontes Kuldīgas rajona nodaļas dibināšana

  • Notikums: LTF Kuldīgas rajona nodaļas dibināšanas konference notika 1988. gada 12. novembrī, bet jau vairākus mēnešus līdz tam vietējā laikrakstā parādījās dažādi viedokļi par Tautas fronti un radās domas par tās dibināšanu.
hronika-sludinajumos latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-domes-locekla-jura-andersona-uzruna-oktobra-laukuma mans-viedoklis latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-dibinasanas-konference-kuldigas-rajona-kulturas-nama latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-dibinasanas-konference-kuldigas-rajona-kulturas-nama latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-dibinasana gajiena-dalibnieki-dodas-uz-karoga-pacelsanu-virs-jauna-ratslaukuma gajiena-dalibnieki-dodas-uz-karoga-pacelsanu-virs-jauna-ratslaukuma gajiena-dalibnieki-dodas-uz-karoga-pacelsanu-virs-jauna-ratslaukuma 1988gada-18novembra-gajiena-dalibnieku-uzruna-no-kuldigas-ratsnama-balkona pirma-nacionala-karoga-pacelsana-virs-kuldigas-ratsnama tautfrontiesi latvijas-tautas-frontes-kuldigas-nodalas-domes-priekssedetajs-juris-andersons-sniedzot-uzrunu-varmes-birzi latvijas-tautas-frontes-notikumi-kuldigas-rajona
Copyright © Latvijas Tautas Fronte 2013