psrs-referendums-par-savienibas-saglabasanu

PSRS referendums par savienības saglabāšanu

  • Notikums: Vissavienības referendums par PSRS saglabāšanu notika 1991. gada 17. martā. Referendumu izdevās veikt tikai deviņās PSRS republikās, jo trīs Baltijas republikas, kā arī Armēnija, Gruzija un Moldova referendumu boikotēja
hronika-sludinajumos psrs-referendums-par-savienibas-saglabasanu latvijas-tautas-frontes-kuldigas-nodalas-domes-sedes barikazu-laiks-kuldiga atmias-par-notikumiem-kuldg barikazu-laiks-riga atmias-par-notikumiem-rg iedzivotaju-aptauja-par-latvijas-republikas-neatkaribu notikumi-saistiba-ar-neatkaribas-deklaracijas-pienemsanu-1990-gada-4-maija akcijas-liesmojosais-baltijas-cels-dalibnieki akcijas-liesmojosais-baltijas-cels-dalibnieki ltf-kuldigas-rajona-nodalas-konferences represeto-pieminas-pasakumi latvijas-tautas-frontes-rikotie-pasakumi
Copyright © Latvijas Tautas Fronte 2013