latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-4konferences-vaditaji-kuldigas-rajona-kulturas-nama

Latvijas Tautas frontes Kuldīgas rajona nodaļas 4.konferences vadītāji Kuldīgas rajona Kultūras namā

  • Attēla autors: Nav zināms
  • Notikums: LTF Kuldīgas rajona nodaļas konferences
  • Gads, datums, mēnesis: 1990. gada 03. jūnijs
  • Attēlā redzamās personas:

    Fotogrāfijā no kreisās: Viktors Bērziņš, Uldis Vanags

    Lielāks attēls

hronika-sludinajumos sarkanbaltsarkanais-karogs-pacelts-virs-kuldigas-rajona-izpildkomitejas-ekas latvijas-tautas-frontes-kuldigas-nodalas-domes-sedes latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-4konference-kuldigas-rajona-kulturas-nama latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-4konferences-dalibnieki-kuldigas-rajona-kulturas-nama latvijas-tautas-frontes-kuldigas-rajona-nodalas-4konferences-vaditaji-kuldigas-rajona-kulturas-nama mans-viedoklis vilenina-pieminekla-demontesana notikumi-saistiba-ar-neatkaribas-deklaracijas-pienemsana-1990-gada-4-maija latvijas-republikas-proklamesanas-dienas-mitins-kuldigas-ratslaukuma ltf-notikumi-kuldigas-rajona
Copyright © Latvijas Tautas Fronte 2013